Správa SEO - outsourcing

Kontakt Dostupné SEO s garancí

Správa SEO


Pro některé klienty je nejvhodnější komplexní správa SEO. Často je tato cesta především levnějším řešením pro firmy, které by jinak na tuto práci musely přijmout nového zaměstnance nebo pro podnikatele, kteří jsou pak schopni takto uvolněný čas investovat efektivněji. Zkrátka nemusíme dělat vše, když jsme schopni některé činnosti zvládat efektivněji a často s větším pocitem naplnění z vlastní práce.

Jak vypadá správa SEO

Správa SEO Abych pro Vás mohl opravdu efektivně vykonávat správu SEO, potřebuji o Vašem podnikání především něco vědět. Jedná se partnerskou spolupráci, kdy je mým cílem posunout Vaše podnikání směrem k vyšším ziskům, proto se budu ptát a díky Vašim odpovědím hledat další cesty.

Mé otázky budou směřovat na to, co děláte, jak to děláte, jak to dělá Vaše konkurence, koho za ní považujete, jak se od ní odlišujete, kam chcete Vaše podnikání dále směřovat, jaké vidíte jeho silné stránky, jaké ty slabé a jaké možné cesty rozvoje Vás napadají.

V první fázi Vám navrhnu postup jednorázových změn na Vašem webu tak, abychom jej celý mohli dále rozvíjet na pevných základech podobně, jako když stavíte dům.

Další postup

Dalšími kroky jsou jednotlivé činnosti, které může (a nemusí) správa SEO zahrnovat, a jejichž četnost a variabilita je vždy závislá na konkrétním projektu.

  • Analýza konkurence
  • Linkbuildink (rozvoj Vašeho odkazového portfolia a také online PR)
  • Copywriting (psaní textů)
  • Správa PPC kampaní
  • Správa sociálních sití (Facebook, Google +, Twitter a další)
  • Emailing (zasílání newsletteru)
Správa SEO - pojďme do toho spolu