Návod na SEO optimalizaci

Kontakt Dostupné SEO s garancí

SEO optimalizace v praxi


V tomto článku se zaměříme na to, jak vypadá SEO optimalizace webu v praxi. Podrobněji se podíváme na jednotlivé elementy podstatných faktorů internetových stránek a jejich implementaci v rámci SEO optimalizace. Tato stránka je určena pro všechny, kteří si to chtějí zkusit sami nebo nemají dostatek finančních prostředků na to, aby si mohli nechat provést odborný SEO servis.

Kde začít se SEO optimalizací webu

Každá SEO optimalizace webu by měla začít analýzou toho, co vlastně od své internetové prezentace očekáváme. To znamená uvědomit si, jaký produkt nebo službu nabízíme a komu. Tato část SEO optimalizace webu je spíše takovým marketingovým průzkumem. Důležité je uvědomit si fakt, že je důležitější, že především někdo něco hledá a ne že my hledáme klienta. Vzhledem k tomuto faktu bychom měli v rámci SEO optimalizace webu zvolit poutavou prezentaci, která návštěvníka našich stránek zaujme, vhodně doplněnou správnými klíčovými slovy. Nekopírujte již existující stránky, to byste se mohli dočkat také penalizace od vyhledávačů. SEO optimalizace webu by měla zahrnovat také to, že vaše stránky budou z hlediska obsahu dynamické. Pokud je na vašich stránkách patrný pohyb, zaujme to nejen návštěvníky, kteří se budou vracet, ale také roboty.


Co byste měli vědět, než začnete s optimalizací

  • SEO je velké množství faktorů fungujících jako celek
  • měřit se dají pouze dílčí části
  • jako celek je SEO neměřitelné
  • přesné závislosti opravdu NIKDO nezná, NELZE je přesně měřit a především jsou NESTÁLÉ - tzn. neustále se mění
  • zapomeňte na SEO testy

SEO on page

Optimalizace webu se dá také rozčlenit na dvě části podle toho, zda se zaměřujeme na úpravy na samotných internetových stránkách t.j. on page nebo se věnujeme podpoře stránek z venku - off page (termíny převzaté z angličtiny). Podpoře on page faktorů se blíže věnujeme v samostatné kapitole SEO onpage, zevrubně jsou popsány v dalším odstavci.

Klíčová slova

Klíčová slova neboli keywords jsou jedním ze základních prvků SEO optimalizace webu. Kromě toho, že musejí být správně zvolena, je důležité, aby se objevovala na místech, která jsou čitelná také pro vyhledávací roboty. To, že je máte v obrázcích nebo flashových animacích opravdu žádný robot nevidí. Umístěte je především do hlaviček nadpisů (H1, H2, …), vhodně vložte do samotného textu, popisů obrázků (title, alt) nebo je také vhodné pokud jsou součástí vaší URL adresy. SEO optimalizace webu musí být ale také zaměřena na prvky, které nejsou při prohlížení stránek vidět. Klíčová slova by tak měla být součástí HTML kódu v části hlavička, konkrétně v popisu stránky (tag description), dnes uř téměř nepodstatné je jejich uvedení v seznamu klíčových slov (tag keywords). S klíčovými slovy to nepřehánějte, kolem pěti je to pro dobrou SEO optimalizaci webu tak akorát.

Off page SEO

Jak by se mohlo na první pohled zdát, optimalizace webu nekončí úpravami na samotných stránkách, spíše bychom mohli říct, že tam právě začíná. Podstatnou částí SEO optimaliuace je totiž podpora každé internetové prezentace takzvaně z venku neboli off page. Něco málo se dozvíte v následujícím odstavci, podrobnější informace pak naleznete v samostatné kapitole Off page SEO.

Zpětné odkazy

Další důležitou částí SEO optimalizace webu je to, aby o vás věděly vyhledávače. Nejúspěšnější metodou v tomto směru je pak registrace v různých katalozích, které nabízejí zpětné linky, což jsou odkazy směřující zpátky na vaše stránky. Záleží na jednotlivých poskytovatelích, zda vám je umístí zdarma, vymění za odkaz směřující z vašich stránek na ty jejich nebo prodají. Pro dobrou SEO optimalizaci byste měli vědět, že čím lépe jsou hodnocené stránky, které odkazují na ty vaše, tím lépe. V tomto ohledu můžete provést SEO optimalizaci pro váš web také tak, že se u vyhledávačů zapíšete (odkaz add URL, submit nebo přidej stránku).

SEO nástroje

Existují pomůcky, které Vám dokáží v mnohém usnadnit práci s optimalizací webu a obecně se pro ně vžilo pojmenování SEO nástroje. Mezi nejznámější a nejpoužívanější patří Google Analytics, Webmaster Tools, Majestic SEO, Open Site Explorer od SEOmozu nebo ryze český skvělý nástroj Collabim. Všechny tyto SEO nástroje jsou dostupné online a každá z nich má také svou neplacenou verzi, Google Analytics a Webmaster Tools jsou pak zdarma v celé své kráse. Blíže se na tyto nástroje podíváme v samostatné kapitole SEO nástroje.

Další SEO nástroje

Napříč internetem se můžete setkat s velkým množstvím různých nástrojů pro optimalizaci stránek. Buď se zabývají určitými konkrétními faktory více či méně podstatnými pro optimalizaci nebo se snaží podat vyčerpávající přehled kde, a co všechno nemáte špatně. Rozhodně není třeba brát jejich výsledky do důsledku – jak internetové stránky tak i SEO prostě nemohou opravdu kvalitně dělat stroje – obojí je pro lidi. Můžeme si zde uvést například spolehlivý nástroj pro ověření validity kódu, kterým je W3C Validator, ale opět připomínám - berte to s rezervou - 100% validní kód je pro fajnšmekry, robot, ten přimhouří oko ;-)

Další možnosti pro SEO optimalizaci webu

Hodnotu svých webových stránek v rámci SEO optimalizace webu zvýšíte také propojením s různými sociálními sítěmi, jako jsou notoricky známé Facebook, Google +, Twitter nebo třeba LinkedIn. Návod najdete u jednotlivých služeb v sekci pro webmastery. SEO vašeho webu zvýšíte také tím, že si vytvoříte vlastní podpůrné stránky (microsites, sesterské, satelitní stránky), kde se můžete věnovat konkrétnímu aktuálnímu tématu a odkazovat zpět na své vlastní domovské stránky.


Přeji hodně zdaru se SEO optimalizací vašeho webu!


comments powered by Disqus