Online marketing

Kontakt Dostupné SEO s garancí

Internetový marketing


Internetový marketing nebo také online marketing představuje souhrn technik a prostředků vhodných pro prezentaci na internetu. Jeho účelem je tedy podpora konkrétních výrobků, služeb, informací a dalších produktů napříč internetem. Internetový marketing tak můžeme v užším smyslu chápat, jako reklamu na internetu, v ucelenějším a přesnějším pohledu ovšem zahrnuje veškeré další metody, ať už odvozené od klasického marketingu, anebo vyloženě specifické pro prostředí internetu.

Nejpoužívanější metody, které internetový marketing nabízí, si představíme trochu blíže na následujících řádcích.

Webová prezentace

Www stránky jsou základní a klasickou formou reklamy na internetu. Mít ovšem vlastní webovou prezentaci není v dnešní době žádný problém, horší už je to s tím, aby opravdu splnila svůj účel a přinesla jejímu majiteli zisk. K tomu je většinou zapotřebí využití dalších technik a prostředků internetového marketingu.

SEO

SEO neboli optimalizace pro vyhledávače je technika prostupující napříč všemi dalšími nástroji a které je na tomto webu věnována většina prostoru. V dnešní době je často zaměňována s tzv. SEO garancemi, které ovšem samy o sobě jsou spíše nafouknutou bublinou a ve svém důsledku, tak jak jsou prezentovány a prodávány, přinášejí z dlouhodobého hlediska nemálo komplikací. Je nutno podotknout, že SEO je především komplexní technika, která přináší opravdu dlouhodobý efekt a pozice ve vyhledávačích jsou pouze jednou její částí, která by neměla být v žádném případě oddělena od celku.

PPC

Pojmy Sklik a AdWords už jsou dnes známé široké veřejnosti. Jedná se o druh textové nebo bannerové reklamy, která je určena k propagaci výrobků nebo služeb (nejefektivnější je textová reklama) nebo k propagaci firemní značky nebo též brandu.

Bannerová reklama

Jedná se o druh grafické reklamy, která je nejvhodnější pro rychlou a cílenou prezentaci značky, neboli brandu.

Emailing

Jedná se o formu přímého marketingu, kdy jsou na konkrétní emailové adresy zasílána cílená obchodní sdělení. Obchodní email je nejčastěji označován jako newsletter a je nutno zachovat určitá pravidla, jako je zasílání pouze vyžádaných emailů, z nichž každý musí obsahovat možnost odhlášení odběru.

Sociální sítě

Jedná se o jednu z nejčerstvějších oblastí, co se týče prezentace na internetu. Tato forma internetového marketingu je dnes někdy až evidentně zneužívána, jak je tomu poslední dobou například v případě Facebooku, kde reklamy zabírají až 70 % prostoru. Dalšími sociálními sítěmi jsou Google +, Linked In, Foursquare a mnohé další, které využívají většinou svých specifických forem reklamy. Ne každá je ovšem vhodná pro všechny typy produktů a služeb.


comments powered by Disqus